Adatvédelmi nyilatkozat

ADATKEZELÉS:

Jelen honlap fenntartója (továbbiakban: Adatkezelő) vállalja, hogy a honlapon a „Probléma beküldése” során az Adatkezelő birtokába jutott esetleges személyes adatot nyújtó személy (továbbiakban: Felhasználó) adatait bizalmasan, a személyes adatok védelméről szóló jogszabályoknak megfelelően kezeli.

Felhasználó kijelenti, hogy a „probléma beküldésével” önkéntesen hozzájárul, hogy Adatkezelő adatait kezelje, gyűjtse, rögzítse, tárolja, rendszerezze, felhasználja.

Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy email címére Adatkezelő direkt marketing célú, elektronikus hírlevelet küldjön Felhasználó részére, legyen az akár politikai tartalmú.

Felhasználó kizárólag e-mailen kaphat megkeresést Adatkezelőtől.

Adatkezelő által kezelendő adatok köre:

A „probléma beküldését” kötelezően különösen Felhasználó neve és e-mail címe, valamint IP címe.

Az adatkezelés célja:

Adatkezelő Felhasználó személyes adatait Felhasználó jogosultságának azonosítása és a jogosulatlan felhasználók kiszűrése, Felhasználó tájékoztatása, illetőleg esetlegesen hírlevelek elküldése céljából, de elsődlegesen a térségben jelentkező problémák feltárása céljából gyűjti és kezeli. Felhasználó által megadott adatok ezen felül segítik az Adatkezelőt, hogy a honlap szerkezetét, külalakját felhasználóbarát módon alakítsa ki. Adatkezelő vállalja, hogy csak olyan személyes adatot kezel, amely a fenti cél megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, a szükséges mértékben és ideig.

Hozzájáruló nyilatkozat visszavonása:

Az adatkezelést Felhasználó hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásával megszüntetheti. Felhasználó hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja (leiratkozás), a kapott hírlevélben megjelölt linkre kattintással / Adatkezelő: info@problematerkap.hu e-mail címére küldött e-maillel úgy, hogy Felhasználót Adatkezelő egyértelműen azonosítani tudja. Adatkezelő Felhasználó visszavonó nyilatkozatát követően haladéktalanul törli Felhasználó minden megadott vagy a weboldal funkciójának felhasználása során Adatkezelő tudomására jutott adatát, és Felhasználó részére a továbbiakban nem küld megkeresést.

ADATVÉDELEM:

Adatkezelő gondoskodik Felhasználó személyes adatainak biztonságáról, védi Felhasználó személyes adatait különösen a jogosulatlan hozzáféréstől, a megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Adatkezelő a személyes adatokat Felhasználó kifejezett hozzájárulása nélkül nem adja tovább harmadik személynek.

FELHASZNÁLÓ JOGAI:

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást kérhet. A kérelmet az info@problematerkep.hu e-mail címre kell elküldeni. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül írásban megadja a kért tájékoztatást.

Felhasználó kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését az info@problematerkep.hu e-mail címen.

Felhasználó az 1992. évi LXIII. törvény 17.§ rendelkezése alapján jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

Felhasználó kijelenti, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot elolvasta, feltételeit elfogadja, illetőleg az általa nyújtott adatok mindenben megfelelnek a valóságnak.